Szkolenie zaawansowane

Uprawnienie pilota tandemu.

KontaktCennik

Uprawnienie do lotów z pasażerem

Wymagania:

  • posiadanie Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni
  • posiadanie udokumentowanego nalotu minimum 60 godzin na paralotni jednomiejscowej
  • posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej OC
  • posiadanie ważnych badań lotniczo-lekarskich (lista lekarzy orzeczników dostępna na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego)

Szkolenie teoretyczne

Obejmuje wykłady z techniki pilotażu, instruktażu pasażera o sytuacjach niebezpiecznych, udzielania pierwszej pomocy, prawa i przepisów w wymiarze 8 godzin.

Zakończone jest sprawdzeniem wiedzy pilota.

Szkolenie praktyczne

Holowany start tandemu

Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką lotów z pasażerem. Obejmuje ono naukę startu z pasażerem w różnych warunkach w wymiarze 4 godzin. Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów w tym lądowania w ograniczonym terenie.

Szkolenie to odbywa się na sprzęcie szkoły lub własnym (konieczne jest aktualne dopuszczenie paralotni do lotu).

Ograniczenia

  • loty muszą umożliwić bezpieczny start i lądowanie
  • szkolenie musi odbywać się na paralotniach, paralotniach z napędem lub motoparalotniach przeznaczonych do lotów dwuosobowych
  • do lotów mogą być używane tylko paralotnie, które posiadają ważną kartę paralotni oraz spadochrony posiadające ważne dopuszczenie